O GMINIE

Gmina Dębno leży na terenie województwa małopolskiego wzdłuż drogi krajowej nr 94 – 50 km od Krakowa i 20 km od Tarnowa na granicy dwóch krain geograficznych: Przedgórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Jest jedną z siedmiu gmin powiatu brzeskiego. Rozciąga się na obszarze 81 km², liczy ponad czternaście tysięcy mieszkańców, a tworzy ją trzynaście wsi : Dębno, Wola Dębińska (tutaj znajduje się centrum administracyjne), Biadoliny Szlacheckie, Doły, Jastew, Jaworsko, Łoniowa, Łysa Góra, Maszkienice, Niedźwiedza, Perła, Porąbka Uszewska i Sufczyn. Powstała w 1930 roku wskutek reformy administracji państwowej i nowego podziału terytorialnego Polski, a w obecnych granicach istnieje od roku 1973 roku. Gmina Dębno z racji położenia, walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz dobrej dostępności transportowej wyróżnia się dość dużym potencjałem, przede wszystkim w obszarze stworzenia atrakcyjnej oferty czasu wolnego i starającą się ten potencjał wykorzystać. Jednostkę charakteryzuje ciągle jeszcze istotna rola produkcji rolniczej, nieznaczny udział przemysłu oraz dominacja drobnych usług.

Na terenie Gminy zlokalizowane są liczne restauracje, hotele i gospodarstwa agroturystyczne, które oferują zwiedzającym szereg usług.

Hotele:

 • Agawa

Restauracje:

 • Nasz Młyn
 • Zajazd Porąbka
 • Mamma Mia
 • Karczma Pod Jesionami

Gospodarstwa Agroturystyczne:

 • Na Kuźnisku
 • Uroczysko
 • Nad Niedźwiedziem

 • Uran Noclegi
 • Bunarówka
 • Lawendowe Wzgórze
 • Domek z widokiem

Układ komunikacyjny

Gmina Dębno leży na trasie zmodernizowanej magistrali kolejowej Kraków-Tarnów , Rzeszów – Medyka. W miejscowości Biadoliny Szlacheckie znajduje się dworzec kolejowy. Każdego dnia kolej oferuje kilkadziesiąt połączeń  poprzez PKP (połączenia ogólnopolskie) oraz Koleje Małopolskie (na trasie Kraków -Tarnów). Przez Gminę Dębno przebiega również droga krajowa nr 94  na trasie Kraków-Rzeszów. Gmina nieustannie się rozwija i oferuje mieszkańcom udogodnienia komunikacyjne poprzez realizowanie przewozów autobusowych na jej terenie, aby umożliwić mieszkańcom z mniejszych miejscowości dotarcie do najbardziej odległych zakątków Gminy. Obecnie w trakcie realizacji jest wiele inwestycji drogowych realizowanych w ramach planu odnowy dróg gminnych na lata 2022-2024 m.in. odbudowa drogi gminnej nr 250290K Dębno-Szwaby.

Linie na których realizowane są bezpłatne przewozy autobusowe:

 • Niedźwiedza – Dębno- Biadoliny Szlacheckie PKP
 • Jaworsko – Sufczyn – Biadoliny Szlacheckie PKP

Bezrobocie w Powiecie Brzeskim:

Liczba bezrobotnych ogółem1621
w tym:
kobiet
młodzieży do 25 r.ż.
osób do 30 r.ż.

935

256
484
Dane dotyczą 2022 roku

Stopa bezrobocia:

 • w Polsce: 5,39 %
 • w Małopolsce: 4,68%
 • w Powiecie Brzeskim: 5,9%

Placówki oświatowe na terenie gminy Dębno

Na terenie gminy działa 15 placówek oświatowych w tym:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sufczynie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łoniowej
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Dudka w Niedźwiedzy
 • Przedszkole Publiczne w Łoniowej
 • Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej im. Juliana Tuwima
 • Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej im. Jana Pawła II
 • Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka” w Woli Dębińskiej
 • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Sufczynie
 • Zespół Przedszkolno-Żłobkowy w Sufczynie

W szkołach uczy się  1770 dzieci i zatrudnionych jest 183 nauczycieli. Gmina Dębno może pochwalić się wysokim poziomem oświaty oraz dwukrotnym tytułem samorządowego lidera edukacji.

Firmy w gminie Dębno

Na terenie Gminy Dębno działa ponad 680 firm. Przeważająca większość z nich działa w sektorach przemysłowym i usługowym. Pozostałe przedsiębiorstwa funkcjonują w branży logistycznej, motoryzacyjnej oraz rolniczej.

Skip to content